بخش های مرتبط
پيام دوستان
درب کنسرو بازکن برقی
+ ذکر تمام روزهاي هفته؛ مرنجان و مرنج...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ غلام همت آنم که زير چرخ کبود ، ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
بسيار زيبا...
+ دل به تو بربست عهد، کز سر جان بگذرد ، جان گران مايه رفت بر سر پيمان دل...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ لزوماً قرار نيست آنکه بالاتر از بقيه مي نشيند داراي شرافت و کرامت انساني باشد که مي تواند پست تر نيز باشد...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
اين را در انتخاب برخي از روساي اداره ميشود به وضوح ديد.
آقا همه جا هستند
بله، متاسفانه.
+ انديشه‌ات جايي رود وآنگه تو را آن جا کشد ، ز انديشه بگذر چون قضا پيشانه شو پيشانه شو...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ جرمي ندارم بيش از اين کز دل هوا دارم تو را ، از زعفران روي من رو مي‌بگرداني چرا ؟ يا اين دل خون خواره را لطف و مراعاتي بکن ، يا قوت صبرش بده در يفعل الله ما يشاء...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ اين روزها بعد از چند سال متوجه شده ام کسي را که غمخوار مردم مي دانستم، فضولي بيش نبوده که با شنيدن مشکلات ديگران، به تمام آنهايي که دنبال خبر تازه بودند، حال مي داده...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
گاهي فقط خدا مي تواند متوجهمان کند...
يه جمله اي هست اينجورمواقع ميگن: درد دل هايت را به هيچ کس نگو چون ياد ميگيرند چگونه دلت را به درد بياورند...!!
همه 5 نظر
مادر هما
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} :)@};-
انديشه نگار
:)
+ اين چندمين شب است که بيدارمانده ام، آن گونه ام که خواب قبولم نمي کند...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
بي سايه ترزخويش ،حضوري نديده ام، حق داردآفتاب قبولم نمي کند...
+ گاه به گاه پرسشي کن که زکات زندگي، پرسش حال دوستان گاه به گاه کردنست...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
جزتو
الحمد لله،خدا رو بي نهايت شکر خوبم
از غم خود بپرس کو با دل ما چه مي کند، اين هم اگر چه شکوه شحنه به شاه کردنست...
هعي جووني.... کجايي که يادت بخير
+ بالاي قضاي رفته فرماني نيست ، چون درد اجل گرفت درماني نيست ، امروز که عهد تست نيکويي کن ، کاين ده همه وقت از آن دهقاني نيست...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ نازم به خورشيدي که در شام غريبان ، بر نيزه ها قرآن به لب با ماه مي رفت ، حتي سر بي پيکر غرقاب خونش ، يک نيزه بالاتر ز دشمن راه مي رفت
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ رييس يکي از دانشگاهها استاد يکي از درسهامونه، امروز با يکي از بچه ها رفتيم برامون موضوع مقاله مشخص کنه، برا اون يه موضوع متعارف مشخص کرد، نوبت که به من رسيد گفت: تو چون خطرناکي، موضوع نقش تروريسم رو در ... برات انتخاب کردم. من!!! خب فقط قيافم شبيه نيروهاي داعشه :)
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
واااا مگه شما چ شکلي هستين؟
چيکار کردين که گفته خطرناک هستين،بمب گذاري ،شمشيري ،اسلحه اي چيزي بردين دانشگاه؟! :)
همه 7 نظر
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} بله بله استاده زيادي جو ميداده ب جريان وگرنه هفت تير ک چيزي نيست ک
مادر هما
:-D
+ چند روز پيش،يکي از ارباب رجوعها بخاطر اينکه متوجه شده بود سفت و سخت دنبال کارشم، براي تشکر هديه کوچيکي برام گرفته بود. منم بخاطر اينکه تو سالن کسي متوجه نشه گرفتم و هم بخاطر اينکه دلش نشکنه. اما چن روزه توي کشو نگهش داشتم تا سر وقت بهش برگردونم.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تا ديگه از کسي که وظيفشو انجام ميده به اين شکل تقدير نکنه،مثلاً شيعه ايم اما بايد چن تا صبحونه و ناهار و چن هديه آنچناني بگيريم تا کار طرف مقابلو راه بندازيم.
مادر هما
:)
+ هميشه يادمان باشد که زندگي پيمودن راهي براي رسيدن به خداست و قدم هايمان بايد طوري باشد که حتي دانه کشي زير پايمان له نشود . . .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ به کم نور ترين ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوي پر نور ترين ستاره هاست ...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
@};-
ساعت ویکتوریا